Enzim Diaphorase II'nin Parçası Nedir?
Enzim Çeşitleri

Enzim Diaphorazın Rolü Nedir | kofaktör NAD

Enzim Diaphorase II’nin Parçası Nedir?

 Bu enzimin rolünü daha iyi anlamak için nikotinamid adenin dinükleotid (NAD) bileşiklerini biraz anlamak faydalı olacaktır. NADPH ve NAD, aynı ailenin iki üyesidir ve diyaforaz, iki molekül arasında hidrojen iyonlarını aktarmak için işlev görür. NADPH’nin indirgenmiş formu dehidre edildiğinde, NADP adı verilen bir molekül ve indirgenmiş bir reseptör üretir.

İnsan DT-diyaforazının Kristal Yapısı İnsan DT-diaforazının

kristal yapısı, enzimin sitotoksik ön ilaç 5-(aziridin-1-il)-2-nitro benzamid (CB1954) ile etkileşimi için önemli bir model sağlar. Yapı, Baumann, U., Read, MA ve Gregory, DS tarafından belirlendi. Lipit ve su kümelerinin redoks potansiyelini belirleme işlevi hala bilinmiyor.

DT-diyaforazın yapısı PQQ ile karmaşık olsa da, enzimin bu redoks kofaktörünü kullandığı mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır. Enzim, anaerobik koşullar altında PQQ’yu oksitlese de, koenzim K3Fe(CN)6 ile aktiviteden yoksundur. Buna karşılık enzim, diğer redoks kofaktörlerini kullanmadan aktif olmasına izin verecek bir ko-enzim olarak PQQ’yu kullanabilir.

HoxE ve HoxF’nin Synechocystis hidrojenazın temel bileşenleri olduğu gösterilmiştir. Hem umudun hem de HoxF’nin tükenmesi, hidrojenazın H/D değişim kapasitesini önemli ölçüde azaltır. Ayrıca HoxE, H+/NADH ve NAD+/NADH oksidoredüksiyon reaksiyonları arasındaki bağlantının çok önemli bir bileşeni gibi görünmektedir.

Kofaktör NAD

Diaphorase, kofaktör NAD ile yakından ilişkilidir. Bu kofaktör yaşla birlikte azalır. Ek olarak, azalan NAD seviyeleri sirtuin protein ekspresyonunu azaltır. Böylece, azalan NAD seviyeleri mitokondriyal fonksiyonu bozar. Araştırma, diyaforazı çevrim tahlili karışımlarının bir bileşeni olarak kullanmıştır. Enzim ayrıca kanserle de ilişkilidir ve kemoterapide potansiyel bir role sahiptir.

Diaforaz enzimi, NADH ve NADP’nin indirgenmiş formlarından oksidasyonunu içeren reaksiyonları katalize eden bir flavoproteindir. Saflaştırılmış diyaforaz birçok bakteri, bitki ve memeli organında bulunmuştur. Orijinal olarak Clostridium kluyveri hücrelerinden izole edilmiş ve kolorimetrik çalışmalarda NADH kaynağı olarak kullanılmıştır.

Diaforaz, elektronları NAD’ın indirgenmiş ve oksitlenmiş formları arasında aktararak canlı dokudaki birçok önemli süreci destekler. NADH diaforaz, methemoglobini azaltmak için sitokrom b5 redüktaz ile birlikte hareket eder. Bu enzimdeki eksiklik, kalıtsal methemoglobinemi ile ilişkilidir. NADPH diaforaz belirli nöronlarda etki eder ve beyin için önemli bir madde olan nitrik oksidin üretilmesine yardımcı olur.

Diaphorase II enziminin

rolü Diaphorase II enziminin rolü belirsizdir, ancak son zamanlarda flavinlerin oksidasyonundaki işlevi tanınmaya başlamıştır. Enzim, kinonların hidrokinonlara dönüşümünü katalize eden redoks-aktif bir flavoproteindir. Fotoredüksiyon altında kırmızı bir yarı kinon oluşturur. AZQ, K3Fe(CN)6 veya menadion’a karşı aktivitesi yoktur, ancak redoks aktivitesine sahiptir.

DT diaphorase enzimi, nitroaromatik genotoksisite üzerindeki etkisini incelemek için iki hücre hattında araştırıldı. Enzim her iki hücre hattında da mevcuttu ve 4NQ’nun azaltılmasında rol oynadı. Bununla birlikte, enzimin rolleri, belirgin niteliksel farklılıklar ile türler arasında farklıydı. Örneğin, enzim inhibitörü dikumarol, HepC2 hücrelerinde 4NQ genotoksisitesini azalttı ancak BB hücrelerini önemli ölçüde etkilemedi.

DT-diaphorase enzimi, nikotinamid adenin dinükleotit (NAD) ailesini üyeler. Verici ve alıcı olmak üzere iki molekül arasında hidrojen iyonlarını aktararak işlev görür. Enzim, NADPH’yi dehidrojene etmek için hedef moleküle, H+ iyonuna ve bir akseptör moleküle ihtiyaç duyar. Hedef molekül indirgendiğinde, bir NADP molekülü verir.

DT-diaphorase, PQQ ile reaksiyona girer

In vivo DT-diaphorase, PQQ ile reaksiyona girer. PQQ, DT-diaphorase’ın bir koenzimidir ve DT-do’nun bir redoks koenzimidir. PQQ, NAD(P)H metabolizmasında bir koenzim olarak yer alır. DT-diyaforaz II, redoks dengesi için önemlidir.

NADPH-diaphorase enzimi, metilen mavisi ve resazurin dahil olmak üzere çeşitli boyaları azaltır. Ayrıca dehidrojenazların kolorimetrik ölçümleri için kullanılır. Ayrıca, NADH’yi niasine indirgeyerek katalizde bir rolü vardır. Ayrıca, çeşitli azo boyaları indirgeyen bir antioksidan görevi görür.

İnsan DT-diyaforazının

yapısı İnsan DT-diaforazının yapısı, sitotoksik bir ön ilaç ile etkileşimi için bir model sağlar. Sitotoksik ön ilaç, 5-(aziridin-1-il)-2,4-dinitrobenzamiddir (CB1954). Baumann, U., Read, MA, Hobbs, SM ve Neidle’ye göre, diaphorase I’in yapısı, bunlardan bin kat daha küçüktür.

Çeşitli çevresel faktörler, diyaforaz alt birimlerinin ifadesini ve bunların etkileşimini etkiler. Çevresel değişikliklere ek olarak, elektron donörleri ve aktivatörleri, diaforaz aktivitesinde önemli rollere sahiptir. Her iki alt birim de tamamlayıcı bir şekilde hareket etme yeteneğine sahiptir. Diyaforazdaki her bir alt birimin rolünü belirlemek için, E. coli suşları PCC6803 ve Synechocystis suşu PCC6803’ü sıvı modifiyeli Allen ortamında 30°C’de ve 30 mmol foton*m-2 s-1 sürekli aydınlatma altında büyüttük.

Bir diyaforaz alt birimi olan HoxE, enzimin hidrojenaz aktivitesi için gereklidir. Home ve HoxF, H+/NADH oksidoredüksiyon ve NAD+/NADH oksidoredüksiyon reaksiyonlarını bağlamak için gereklidir. Ev, bu süreçlerin her ikisinin de kritik bir bileşenidir. HoxE, oksidasyonu içeren hem zıt transkripsiyonel hem de transkripsiyon sonrası etkiler için gereklidir.

Diyaforaz nasıl çalışır?

Bu enzim, nikotinamid adenin dinükleotit (NAD) bileşiklerini indirgeyerek işlev görür. Maksimum hızı, flavin molü başına 107 mol’dür. DT-diyaforaz, NADPH ve NADP üretmek için NADPH’yi dehidrojene edebilir. Sonuç, azaltılmış bir NADPH reseptörü ve NADP molekülüdür.

Enzim, yaşlandıkça azalan kofaktör NAD ile yakından ilişkilidir. Azalan NAD seviyeleri, sirtuin proteinlerinin ekspresyonunu ve mitokondriyal fonksiyonu azaltır. Ayrıca diyaforaz, döngüsel analiz karışımlarının bir bileşenidir. Ancak enzimin işlevi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bu nedenle, araştırmacılar hala kanserdeki rolünü araştırıyorlar.

Diaforaz enzimi, elektronları oksitlenmiş ve indirgenmiş NAD arasında aktarır. Methemoglobinin sürekli olarak normal hemoglobine dönüştürülmesi de dahil olmak üzere canlı dokulardaki birkaç anahtar süreçte yer alır. NADH diaforaz, methemoglobini azaltmak için sitokrom b5 redüktaz ile etki eder. Bu enzimin eksikliği kalıtsal methemoglobinemiye neden olur. NADPH diaforaz, belirli nöron tiplerinde bulunur. Beyinde önemli bir kimyasal olan nitrik oksidin sentezlenmesinde önemli bir rol oynar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *